O proxecto Autónomos Dixitais

O proxecto Autónomos Dixitais

¿Qué é #AutónomosDixitais?

O proxecto #AutónomosDixitais é unha iniciativa da Xunta de Galicia para mellorar o grao de dixitalización do conxunto de traballadores autónomos galegos.

 

“Acelera o teu camiño cara a transformación dixital” é o lema escollido para facer chegar ós destinatarios a importancia de ter desenvolvidas competencias dixitais.

 

Posto que a pandemia causada polo Covid-19 incidiu dun xeito directo sobre a forma de comercializar bens e servizos, o comercio electrónico vai ser o eixo ó redor do cal xira a formación ligada a este proxecto.

¿En qué consiste o Proxecto?

A Xunta de Galicia ofrece formación gratuíta en comercio electrónico dirixida aos traballadores autónomos. As accións formativas planificadas divídense en dous cursos con diferente perfil de alumnado:

 

  • Curso de Fundamentos para a creación dun proxecto de comercio electrónico. Dirixido a persoas sen coñecementos previos.
  • Curso de Especialista en E-commerce. Dirixido a persoas con experiencias profesionais ou formación previas.

 

Organización e impartición das accións formativas

O único requisito de inscrición nos cursos será o de estar dado de alta como traballador autónomo en Galicia ao comezo da acción formativa. A través dun sinxelo formulario de inscrición, as persoas interesadas poden achegar a súa solicitude.

Os alumnos que superen con éxito a formación terán dereito a un diploma de aproveitamento das horas formativas, avalado pola Xunta de Galicia.

A modalidade de impartición e o Elearning. Deste xeito garántese aos participantes a flexibilidade necesaria para adaptar horario laboral e horas de estudo. O estudo levase a cabo nunha  plataforma de teleformación que inclúe tanto contidos, coma probas de avaliación e ferramentas de comunicación entre alumnos e titores que compoñen un entorno virtual de aprendizaxe que replica as interaccións dun aula física, pero a distancia e con total liberdade en momentos e espazos de conexión.