Especialista en e-commerce

Especialista en e-commerce

MATRÍCULA CERRADA

Curso de Especialista en E-commerce

O impacto económico provocado pola pandemia causada polo Covid-19 é especialmente relevante entre as pemes e o persoal autónomo. As consecuencias directas estanse a producirse neste momento
e continuarán durante varios meses máis debido ao deterioro previsto da situación económica, que sen dúbida afectará á actividade e ás vendas futuras.

Ante este ambiente desfavorable, é necesario tomar medidas que sirvan para mellorar as perspectivas de recuperación no menor prazo de tempo posible. Neste sentido, ter coñecementos avanzados en plataformas e ferramentas de e-commerce tornase fundamental para aplicar novas canles para a comercialización e distribución.

Obxectivos do curso:

  • Identificar os conceptos avanzados de calquera negocio en liña
  • Aprender a xestionar todos os procesos dunha tenda virtual: usuarios, pedidos, impostos, etc…
  • Implementar medidas de seguridade nas transaccións
  • Coñecer as funcionalidades de Google Ads
  • Analizar o entorno comercial con Google Analytics
  • Mellorar as canles de distribución e loxística segundo a actividade
  • Identificar as políticas de calidade ambiental e de hixiene aplicables no comercio electrónico

Requisitos de Inscrición:

Autónomos de Galicia que cumpran co requisito de ter coñecementos previos ou experiencia en comercio electrónico.

Metodoloxía de Impartición:

Esta acción formativa de 50 horas de duración será impartida en modalidade elearning. O alumnado dispón de acceso a unha plataforma de teleformación e conta co apoio dun titor especializado na materia.

Titulación:

Tras superar o curso con éxito, recibirás un diploma de aproveitamento, avalado pola Xunta de Galicia.

Temario:

Módulo I: Comercio electrónico

1. Introdución ao comercio virtual.
2. Configuración xeral.
3. Categorías / Produtos.
4. Módulos de pago.
5. Módulos de envío.
6. Clientes e Ordes.
6.1. Detalles e xestión de clientes.
6.2. Detalles e xestión de pedidos.
7. Configuración do usuario.
8. Copias de seguridade.
9. Atributos do produto.
10. Grupo de prezos.
11. Imposto I.V.E.
12. Idiomas e traducións.
13. Moedas.
14. Operacións con módulos.
14.1. Mover módulos.
14.2. Instalar novos módulos.
15. Importar datos do produto.
16. Actualizar a versión.

Módulo II: Comercialización

1. Como conseguir máis clientes.
1.1. Amosar correctamente os produtos na tenda virtual.
1.2. Posicionamento de Google e optimización de SEO.
1.2.1. Optimización interna de textos.
1.2.2. Creación de ligazóns. Edificio de enlaces.
1.2.3. Buscar ligazóns externas.
1.2.4. Directorios.
1.2.5. Uso das estatísticas de busca de Google.
1.3. Paga por clic con Google Adwords.
1.3.1. Como funciona Google Adwords de pago por clic.
1.3.2. Ferramenta de palabras clave.
1.4. Promoción en redes sociais.
1.4.1. Promoción empresarial en YouTube, Facebook, etc.
1.5. Analizar a rendibilidade das accións de mercadotecnia.
1.5.1. Estatísticas con Google Analytics.
1.5.2. Rexístrese e instale Google Analytics.
1.5.3. Analiza con Google Analytics.

Módulo III: Loxística

1. Produción.
2. Teoría dos procesos de produción.
3. Valor engadido e diferencial.
4. Cadea de valor.
5. Cálculo de custos.
6. Calidade.
7. Sistemas de control de calidade.
8. Políticas de seguridade e hixiene.
9. Políticas ambientais.

MATRÍCULA CERRADA