Especialista en e-commerce

Especialista en e-commerce

#AutónomosDixitais

O impacto económico provocado pola pandemia causada polo Covid-19 é especialmente relevante entre as pemes e o persoal autónomo. As consecuencias directas estanse a producirse neste momento
e continuarán durante varios meses máis debido ao deterioro previsto da situación económica, que sen dúbida afectará á actividade e ás vendas futuras.

Ante este ambiente desfavorable, é necesario tomar medidas que sirvan para mellorar as perspectivas de recuperación no menor prazo de tempo posible. Neste sentido, ter coñecementos avanzados en plataformas e ferramentas de e-commerce tornase fundamental para aplicar novas canles para a comercialización e distribución.

Obxectivos do curso:

O obxectivo fundamental desta acción formativa é proporcionarche unha formación teórico-práctica que facilite o teu desenvolvemento profesional. Esta formación abarca as competencias específicas clave para un desenvolvemento adecuado ao posto de traballo ao que se dirixe a formación.

 

Por iso, o obxectivo xeral que se pretende alcanzar coa realización desta acción formativa é: Ter as ferramentas para ser un especialista en e-commerce.

Temario:

O E-COMMERCE OU COMERCIO ELECTRÓNICO

A sociedade da información. As novas tecnoloxías daa información e a comunicación.

Novos medios: Internet e o comercio. Internet e a empresa.

Introducción o comercio virtual

Financiación de proxectos de comercio electrónico

Accións de captación

A tenda electrónica

MARKETING ONLINE

Marketing “one to one”. A clientela on-line

Ferramentas de xestión e administración dun sitio web

Plan de marketing on-line

Ferramentas clave: comunicación e loxística

O proceso de venta por Internet

Soportes para o comercio electrónico. E-recursos humanos

Os infomediarios

Entorno xurídico:

  • Contratación electrónica e imposición fiscal
  • Protección de datos, dominios, ética
  • Seguridade nas compras
  • Medios de pago dispoñibles
CREAR E XESTIONAR UNHA TENDA ELECTRÓNICA CON PRESTASHOP

Tipos de nombe de dominio

Tipos de hosting

Instalación de Prestashop

Personalización do aspecto de Prestashop

Configuración xeral

Categorías / Productos

Módulos:

  • Módulos de pago
  • Módulos de envío
  • Operacións con módulos

Clientela e pedidos

Configuración dos usuarios

Copias de seguridade

Atributos de produtos

Prezos e tasas:

  • Impostos I.V.E.
  • Moedas

Idiomas e traduccións

Importar datos de produtos

Expoñer adecuadamente os productos na túa tenda virtual

A LOXÍSTICA NO E-COMMERCE

Importancia da loxística no comercio electrónico

O transporte urxente aplicado ao comercio electrónico

Xestión de datos

Xestión con proveedores

Aprovisionamento, almacenamento, loxística de envío

Cómo xestionar a loxística dos produtos virtuais

Principais características e aplicacións da distribución

Retos da distribución aplicada ao comercio electrónico

A loxística aplicada ao comercio electrónico

Integración de la logxstica e as TIC

Información de seguimento vía Internet

Requisitos de Inscrición:

Autónomos de Galicia que cumpran co requisito de ter coñecementos previos ou experiencia en comercio electrónico. Tamén poderán participar aquelas persoas traballadoras autónomas que estean actualmente en situación de baixa como consecuencia do COVID-19.

Metodoloxía de Impartición:

Esta acción formativa de 50 horas de duración será impartida en modalidade elearning. O alumnado dispón de acceso a unha plataforma de teleformación e conta co apoio dun titor especializado na materia.

Titulación:

Tras superar o curso con éxito, recibirás un diploma de aproveitamento, avalado pola Xunta de Galicia.

Prazas esgotadas