Fundamentos para a creación dun proxecto de comercio electrónico

Fundamentos para a creación dun proxecto de comercio electrónico

MATRÍCULA CERRADA

Curso de Fundamentos para a creación dun proxecto de comercio electrónico

O impacto económico provocado pola pandemia causada polo Covid-19 é especialmente relevante entre as pemes e o persoal autónomo. As consecuencias directas estanse a producir neste momento e continuarán durante varios meses máis debido ao deterioro previsto da situación económica, que sen dúbida afectará á actividade e ás vendas futuras.

Ante este ambiente desfavorable, é necesario tomar medidas que sirvan para mellorar as perspectivas de recuperación no menor prazo de tempo posible. Neste sentido, o comercio electrónico experimentou un auxe importante e converteuse nunha canle empresarial clave para a supervivencia dos autónomos.

Obxectivos do curso:

Os obxectivos fundamentais desta actividade formativa son:
• Identificar os conceptos básicos de calquera negocio en liña
• Coñecer os mecanismos e ferramentas de seguridade no comercio electrónico
• Adquirir as habilidades necesarias para desenvolver un plan de mercadotecnia e posicionamento do negocio
• Identificar as mellores canles de distribución e loxística segundo a súa actividade

Requisitos de inscrición:

Esta actividade formativa está destinada a todos os traballadores autónomos de Galicia, independentemente da súa actividade.

Metodoloxía de Impartición:

Esta acción formativa de 50 horas de duración será impartida en modalidade elearning. O alumnado dispón de acceso a unha plataforma de teleformación e conta co apoio dun titor especializado na materia.

Titulación:

Tras superar o curso con éxito, recibirás un diploma de aproveitamento, avalado pola Xunta de Galicia.

Temario:

Modulo I: Comercio electrónico
 1. Conceptos básicos de comercio electrónico

1.1. Introdución ao comercio electrónico.

1.2. Clasificación do comercio electrónico.

1.3. Tipos de negocio.

 1. Aspectos legais do comercio electrónico.

2.1. Comunicación comercial.

2.2. Contratación na internet.

2.3. Comercio electrónico seguro.

2.4. Responsabilidade.

2.5. Usos na Internet

2.6. Propiedade intelectual.

Módulo II: Comercialización
 1. Conceptos básicos de mercadotecnia.

1.1. Marketing: concepto e evolución.

1.2. Elementos do mercado.

1.3. Variables de mercadotecnia.

1.4. Plan de mercadotecnia.

 1. Marketing en Internet.

2.1. Plan de mercadotecnia dixital.

2.2. Produto

2.3. Prezo.

2.4. Distribución.

 1. Ferramentas de promoción e promoción na internet.

3.1. Campaña de correo electrónico.

3.2. Banner.

3.3. Anuncios clasificados

3.4. Programas asociados.

3.5. Buscadores.

3.6. Autorespondentes

3.7. Grupos de novas.

3.8. Boletín-E.

3.9. Programas de xestión de relacións con clientes (CRM)

Módulo III: Loxística
 1. Dimensión.
 2. Tipo de cliente / destino.
 3. Evolución dun mercado.
 4. Competencia.
 5. Como identificar a competición.
 6. Vantaxe competitiva.
 7. Prezo.
 8. Técnicas de prezos.
 9. Política de prezos.
 10. Distribución e loxística.
 11. Canles de distribución.
 12. Solucións loxísticas.
 13. Comercio electrónico e loxística.
 14. Promoción.
 15. Tipos de promocións.
 16. Previsión de vendas.
 17. Como calcular as previsións de vendas

MATRÍCULA CERRADA