Fundamentos para a creación dun proxecto de comercio electrónico

Fundamentos para a creación dun proxecto de comercio electrónico

#AutónomosDixitais

O impacto económico provocado pola pandemia causada polo Covid-19 é especialmente relevante entre as pemes e o persoal autónomo. As consecuencias directas estanse a producir neste momento e continuarán durante varios meses máis debido ao deterioro previsto da situación económica, que sen dúbida afectará á actividade e ás vendas futuras.

Ante este ambiente desfavorable, é necesario tomar medidas que sirvan para mellorar as perspectivas de recuperación no menor prazo de tempo posible. Neste sentido, o comercio electrónico experimentou un auxe importante e converteuse nunha canle empresarial clave para a supervivencia dos autónomos.

Obxectivos do curso:

O obxectivo fundamental desta acción formativa é proporcionarche unha formación teórico-práctica que facilite o teu desenvolvemento profesional. Esta formación abarca as competencias específicas clave para un desenvolvemento adecuado ao posto de traballo ao que se dirixe a formación.

 

Por iso, o obxectivo xeral que se pretende alcanzar coa realización desta acción formativa é: Ter as ferramentas para elaborar un proxecto de e-commerce.

Temario:

E-COMMERCE OU COMERCIO ELECTRÓNICO

Conceptos básicos do comercio electrónico:

 • Introducción ao comercio electrónico
 • Clasificación do comercio electrónico
 • Tipos de negocio electrónico

Aspectos xurídicos do comercio electrónico:

 • A comunicación comercial
 • A LSSI
  • O comercio electrónico seguro
  • Sistemas de seguridade nas transaccións
  • A responsabilidade corporativa
 • A propiedade intelectual
MARKETING ON-LINE

Marketing en Internet:

 • O marketing dixital: concepto e ideas clave
 • Vantaxes do marketing dixital
 • Variables do marketing
 • Plan de marketing digital
 • Produto
 • Precio
 • Distribución

Promoción e ferramentas en Internet:

 • Redes sociais na xestión comercial
 • Aplicacións comerciais de blogs
 • Aplicacións comerciais de plataformas de video e fotografía
 • O CRM como ferramenta de xestión e fidelización da clientela
  • Aplicacións do CRM
  • O CRM a fidelización e o aumento de ventas
 • Posicionamento en buscadores
LOXÍSTICA NO E-COMMERCE

Distribución e loxística

Canais de distribución

Solucións loxísticas

E-commerce e loxística

Previsión de ventas

Cómo calcular a previsión de ventas

Requisitos de inscrición:

Este curso está dirixido a todos os traballadores autónomos de Galicia, independentemente da súa actividade. Tamén poderán participar aquelas persoas traballadoras autónomas que estean actualmente en situación de baixa como consecuencia do COVID-19.

Metodoloxía de Impartición:

Esta acción formativa de 50 horas de duración será impartida en modalidade on-line. O alumnado dispón de acceso a unha plataforma de teleformación e conta co apoio dun titor especializado na materia.

Titulación:

Tras superar o curso con éxito, recibirás un diploma de aproveitamento avalado pola Xunta de Galicia.

Prazas esgotadas